1019 1656 1012 1390 1825 1459 1266 1415 1656 1202 1273 1377 1189 1861 1694 1058 1010 1749 1831 1354 1132 1017 1024 1053 1276 1908 1295 1286 1394 1479 1197 1966 1454 1168 1512 1949 1196 1719 1775 1229 1622 1527 1626 1643 1663 1449 1369 1065 1988 1444 1547 1450 1315 1896 1693 1046 1918 1517 1174 1424 1013 1046 1348 1368 1099 1895 1099 1181 1852 1989 1585 1041 1337 1209 1034 1551 1923 1494 1222 1599 1020 1957 1495 1729 1081 1056 1071 1288 1294 1605 1900 1383 1092 1944 1132 1855 1123 1408 1495 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - moralcenter

 ลำดับ

ชื่อเอกสาร

ชนิดของเอกสาร

 1

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคคล (Privacy Policy)

 Download PDF

 2

 นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Download PDF

 3

 นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

 (CCTV Privacy Notice)

Download PDF

4

 คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน

Download PDF

 

 

เมนู