1924 1739 1001 1766 1522 1434 1192 1605 1779 1548 1677 1341 1509 1214 1725 1811 1233 1679 1776 1665 1641 1081 1877 1439 1243 1237 1822 1879 1827 1512 1492 1414 1195 1221 1185 1503 1421 1507 1650 1036 1507 1714 1016 1382 1725 1029 1611 1250 1085 1742 1696 1276 1524 1999 1307 1223 1743 1380 1284 1145 1560 1131 1702 1593 1486 1071 1823 1491 1639 1659 1433 1378 1026 1495 1622 1888 1315 1518 1522 1301 1741 1615 1589 1061 1494 1327 1088 1868 1513 1830 1996 1356 1529 1910 1463 1561 1381 1824 1925 สื่อส่งเสริมคุณธรรม - moralcenter

รายการส่งเสริมคุณธรรม

รายการกล้าทำดี ตอน DPU การศึกษาแบบไทยแลนด์ 4.0

หนึ่งประเด็นสำคัญที่กล้าทำดีนำเสนออยู่ตลอดๆ คือเรื่องของการศึกษา ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเรื่องราวของ E-Sport ที่เปิดเป็นคณะเรียนถึงแก่นแท้ของพัฒนาวงการกันไปแล้ว วันนี้กล้าทำดีเลยหยิบอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สร้างสรรค์และเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ อย่างชัดเจน และสถานที่ที่เรื่องราวนั้นอยู่ก็คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นั้นเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไร น่าสนใจมากน้อยขนาดไหน ไปติดตามชมกันใน กล้าทำดี ตอน DPU การศึกษาแบบไทยแลนด์ 4.0

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   1280px Logo of YouTube (2015 2017).svg 

รายการส่งเสริมคุณธรรม

รายการวัยติดใจ ตอน ผักไฮโซคอนโดบ้านนา

รายการวัยติดใจ เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวคุณธรรม ความดีงามตามช่วงวัยของคนรุ่นใหม่ Gen Y Z (พอเพียงแล้วดี มีวินัยชีวิตก็ดี๊ดี สุจริตดีต่อใจ จิตอาสาพลังแผ่นดิน) : ปลูกฝังให้เยาวชนไทย ใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงในโลกปัจจุบัน ผ่านคุณธรรม ความดีงามในการดำรงชีวิต ตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 


 

บทความ / กรณีศึกษา


 

วีดีโอคุณธรรม

เมนู