Accessibility Tools

รายการส่งเสริมคุณธรรม

รายการกล้าทำดี ตอน DPU การศึกษาแบบไทยแลนด์ 4.0

หนึ่งประเด็นสำคัญที่กล้าทำดีนำเสนออยู่ตลอดๆ คือเรื่องของการศึกษา ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเรื่องราวของ E-Sport ที่เปิดเป็นคณะเรียนถึงแก่นแท้ของพัฒนาวงการกันไปแล้ว วันนี้กล้าทำดีเลยหยิบอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สร้างสรรค์และเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ อย่างชัดเจน และสถานที่ที่เรื่องราวนั้นอยู่ก็คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นั้นเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไร น่าสนใจมากน้อยขนาดไหน ไปติดตามชมกันใน กล้าทำดี ตอน DPU การศึกษาแบบไทยแลนด์ 4.0

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   1280px Logo of YouTube (2015 2017).svg 

รายการส่งเสริมคุณธรรม

รายการวัยติดใจ ตอน ผักไฮโซคอนโดบ้านนา

รายการวัยติดใจ เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวคุณธรรม ความดีงามตามช่วงวัยของคนรุ่นใหม่ Gen Y Z (พอเพียงแล้วดี มีวินัยชีวิตก็ดี๊ดี สุจริตดีต่อใจ จิตอาสาพลังแผ่นดิน) : ปลูกฝังให้เยาวชนไทย ใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงในโลกปัจจุบัน ผ่านคุณธรรม ความดีงามในการดำรงชีวิต ตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 


 

บทความ / กรณีศึกษา


 

วีดีโอคุณธรรม

เมนู