จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ

 


กองทุนเวลาเพื่อสังคม

"สะสมเวลาแห่งความดี ด้วยจิตอาสา"

ภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

 ที่อยู่ 87/110 อาคารโมเดร์นทาวน์ ชั้น 14 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คุณจารุวรรณ ชาญเดช โทร 06-4050-8674

 

Google Map

          ““มนุษย์เรามีมากกว่าเงิน เรามีความสามารถ และมีเวลา” นี่คือคำกล่าวของ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักคิด นักเขียน อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับเชิญไปบรรยายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกกว่า 2,200 ครั้ง ใน 70 ประเทศ และปัจจุบันเป็นนักวิชาการอาวุโสของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด(Harvard University)”

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชุมชนขยะหนองแขม

"ปลูกจิตอาสาจากการแก้ปัญหาร่วมกัน"

ภาคประชาสังคม หมู่บ้าน/ชุมชน

 ที่อยู่ ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 5 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

คุณบรรจง แซ่อึ้ง โทร 08-1440-2088

 

Google Map

          “ผมเชื่อว่าการทำบุญกับมนุษย์เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ผมให้ที่นี่ชนิดหมดตัว ให้เวลา ให้ความคิด ไม่เคยคิดมาหาผลประโยชน์ ความตั้งใจจริงและเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดี”

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชุมชนคลองลัดมะยม

"ฟื้นวิถีชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง"

ภาคประชาสังคม หมู่บ้าน/ชุมชน

 ที่อยู่ 30 ม.15 ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ลุงชวน ชูจันทร์ โทร 08-9215-2659

 

Google Map

          “ในกรุงเทพมหานคร ชุมชนคลองลัดมะยมซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “ตลาดน้ำคลอง ลัดมะยม” ถือได้ว่าเป็นชุมชนริมน้ำต้นแบบการจัดการตนเองโดยคนในชุมชน จนเกิดความ ยั่งยืนทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน พลังงานทางเลือก รวมถึงด้านอื่นๆ ในแต่ละปี มีคนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนแห่งนี้ เป็นจำนวนมาก”

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชุมชนบางบัว

"ซื่อตรง จิตอาสา เพื่อชุมชนมั่นคง"

ภาคประชาสังคม หมู่บ้าน/ชุมชน

 ที่อยู่ ม.6 ถ.พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 49/2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

รอ.ประภาส แสงประดับ โทร 08-7503-4658

 

 

Google Map

          “ภาพของชุมชนบางบัว ที่เคยทำนำทำไร่ยังชีพแบบพอเพียง ผูกพันแน่นแฟ้น ฉันญาติมิตร เมื่อ 70-80 ปีก่อน ค่อยๆ เลือนหายไป กับการขยายและเติบโตของกรุงเทพฯ มีการเวนคืนที่รอบชุมชนเพื่อตัดถนน สร้างอาคารหน่วยงาน พื้นที่ในชุมชนมีขนาดเล็กลง และถอยร่นไปอยู่ริมคลองบางบัว หลังกองการภาพ กรมทหารสื่อสาร”

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชุมชนราชทรัพย์

"ต้นแบบชุมชนเมืองสานสามัคคี"

ภาคประชาสังคม หมู่บ้าน/ชุมชน

 ที่อยู่ 84 ชุมชนราชทรัพย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

นาง รุจิรัตน์ หาญรวีคุลนันท์ โทร 090-962-9654

 

Google Map

          “วันนี้เมื่อเอ่ยถึงชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นที่รับรู้กันว่าเป็น ชุมชนที่ผู้คนมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างแข็งขัน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ และการร่วมกัน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน จากความร่วมมือนี้ทำให้ชุมชนราชทรัพย์ ได้รับรางวัล ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของเขตบางซื่อ และได้รับรางวัลชุมชนเข้มแข็งสร้าง กรุงเทพยั่งยืน (ภาคกรุงเทพเหนือ) รวมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุขของผู้คนในพื้นที่ ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ภายในครัวเรือน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ซึ่งสะท้อนถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรระหว่ำงกันของคนใน ชุมชน จนเป็นความสุขที่เกิดจากชุมชนอย่างแท้จริง”

รายละเอียดเพิ่มเติม


บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

"จิตอาสา...เชื่อมใจสู่ชุมชน"

ภาคเอกชน บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน

 ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ : 28/1 อาคารประภาวิทย์ ถนน สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โรงงาน : 9 ม.7 ถ.กลางนา-ยายพลอย ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 

คุณศศิธร พิริยกิจ โทร.0-2238-3063 ต่อ 1209, 08-1565-9784

 

Google Map

          “จิตอาสาหรือ จิตสาธารณะ หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม จิตของคนที่รู้จักความ เสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม”

รายละเอียดเพิ่มเติม


บริษัทไลอ้อน(ประเทศไทยจำกัด)

"อานุภาพแห่งความดีสร้างสังคมเป็นสุข"

ภาคเอกชน บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน

 ที่อยู่ 666 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

คุณวรรณา ธรรมร่มดี โทร 08-1918-3230 ,09-0880-7961

 

Google Map

          “บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เดิมมีชื่อว่ำ บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ ออย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และบริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตผงซักฟอกและแชมพูในประเทศไทยทดแทนกำรนำเข้ำจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน บริษัทได้ผลิตเครื่องอุปโภคในครัวเรือนมากมายหลายอย่าง ทั้งผงซักฟอก ยาสีฟัน ปรับผ้านุ่ม ครีมอาบน้ำ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ”

รายละเอียดเพิ่มเติม


มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

"มูลนิธิพุทธฉือจี้ องค์กรจิตอาสาต้นแบบ"

ภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

 ที่อยู่ 316 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

คุณสุชน แซ่งเฮง โทร 0-2328-1161, 08-1439-6018

 

Google Map

          “.การเสียสละทำให้เราสัมผัสได้ถึงการใช้ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์ ใจก็จะเปิดกว้างและห่างไกลความทุกข์...” “...ตาต้องสอดส่ายดูว่าใครต้องการความช่วยเหลือ ใบหน้าต้องยิ้มแย้ม และปากต้องพูดแต่สิ่งดีๆ”

รายละเอียดเพิ่มเติม


มูลนิธิหัวใจอาสา

"หนุนสร้างการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม"

ภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

 ที่อยู่ 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10600

 

Google Map

          “เราควรทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เป็นสังคมที่มองเห็น ความทุกข์และความสุขของคนอื่นร่วมกัน มีความเอื้ออาทร ไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นผู้อื่น เป็นทุกข์ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน”

รายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี

"มีวินัย ใฝ่อาสา เพาะต้นกล้าคุณธรรม"

ภาครัฐ สถานศึกษา

 ที่อยู่ โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ โทร 0-2411-1573 , 08-1348- 6911

 

Google Map

          “ความเป็นไปในปัจจุบัน ทำให้เราไม่สามารถสอนเด็กๆ แค่เรื่องวิชาการ อย่างเดียวได้อีกต่อไป เพราะไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของสังคม สังคมทุกวันนี้ ต้องการ ผู้ใหญ่ที่มีความรู้และมีคุณธรรม ถ้าเด็กคิดถึงแต่ตัวเอง ไม่คิดถึงพ่อแม่ คนรอบข้าง หรือ สังคม เขาก็จะรักแต่ตัวเอง ทำให้ขาดความเป็นมนุษย์ที่แท้”

รายละเอียดเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

"ต้นแบบสุภาพชนคนอาชีวะ"

ภาครัฐ สถานศึกษา

 ที่อยู่ 46/9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

นายวิโรจน์ ศรีใส โทร 089-811-7574

 

Google Map

          “เราอยากสร้างคนต้นแบบ ที่ไม่ต้องเป็นผู้วิเศษ แต่เป็นคนธรรมดาที่สำมารถเป็นคนดีได้”

รายละเอียดเพิ่มเติม


วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

"งดงามด้วยปัญญาบนฐานคิดของชุมชน"

ภาครัฐ สถานศึกษา

 ที่อยู่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย โทร 08-1170-2063

 

Google Map

          “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า คณะวิชา ถือเป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเรียกว่า โพธิวิชชาลัย เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และมีสถานที่ตั้งในการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจำก 18 คณะที่มีอยู่ใน มศว โดยมีพื้นที่จัดการศึกษาอยู่ในพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ 4 จังหวัดชายแดนที่ติดกับ 4 ประเทศ เพื่อนบ้าน โดยขณะนี้เปิดทำการอยู่ 2 แห่ง คือ หลักสูตรการจัดการภูมิสังคมจัดการเรียน การสอนระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา(พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยแม่สอด มศว ตาก ติดเมียนมาร (พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)”

รายละเอียดเพิ่มเติม