หลักสูตรออนไลน์ : การจัดการความรู้

Knowledge Management (KM) 

 

หลักสูตรที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ลงทะเบียน
1 การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม Download-PDF.png ลงทะเบียน
2 การจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่ Download-PDF.png ลงทะเบียน

เมนู