A- A A+

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

23 พฤษภาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2566 พร้อมเปิดเวทีเสวนา และการนำเสนอผลงาน นิทรรศการองค์ความรู้ ผลสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์” จำนวนกว่า 40 บูธ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

16 พฤษภาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) หารือแนวทางขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ ห้องประชุม 5B กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

2-3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และทีมวิชาการจากกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยร่วมจัดประชุมกลุ่มย่อย “แนวทางในการนำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ และแนวทางการยกระดับและขยายผลเครือข่ายชุมชน องค์กร อำเภอ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.เชียงราย

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

23 พฤษภาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานขององค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดหนองคายกว่า 165 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ พร้อมเปิดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและขยายผลองค์กรร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจากภาคอีสาน ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

8-9 พฤษภาคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดแพร่

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

28 เมษายน 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยกลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติและภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “คุณธรรม กับการเมืองไทย” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ภาคสื่อมวลชน และภาควิชาการ นำโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ,นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ,นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายระวี ตะวันธรงค์ ,นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแนะแนวทางการผลักดันการเมืองไทยที่มีคุณธรรม ณ ห้องประชุมเดซี่ โรงแรมทีเค.พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

19 พฤษภาคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ลงพื้นที่ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง และตลาดนัดคุณธรรม โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนำประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด มีผู้เข้าร่วมงานเป็นองค์กรเครือข่ายและผู้นำองค์กร จำนวนกว่า 200 คน

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

10 - 11 พฤษภาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และทีมวิชาการจากกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมจัดประชุมกลุ่มย่อย “แนวทางในการนำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ และแนวทางการยกระดับและขยายผลเครือข่ายชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

28 เมษายน 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดการประชุมแกนนำภาคีเครือข่ายทางสังคม

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

18 พฤษภาคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นำทีมนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมพลังบวก ณ บ้านหูยาน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมีนายอนุชา กำนันตำบลนาท่อมพร้อมคณะให้การต้อนรับ

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน "MORAL AWARDS 2022" ครั้งที่ 3 เพื่อค้นหาสื่อ บุคคล ชุมซนและองค์กร เพื่อขยายผลความดีสู่สาธารณะ ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านพฤติกรรม โดยมี รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมแถลงข่าวฯ ณ ห้อง Function Eleven ชั้น 11 โรงแรม สยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านทาง
Facebook Live : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

.

กิจกรรมในงาน รศ.นพ.สุริยเดว ร่วมบรรยายพิเศษ "Digital เปลี่ยนโลก Moral เปลี่ยนคุณ" นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนา "คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม จากรางวัล MORAL AWARDS 2022" ประกอบด้วย ผู้แทนรางวัลประเภทบุคคล นพ.ฐาปนันท์ มหิศนันท์ นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย ผู้แทนรางวัลประเภทชุมชน/องค์กร ว่าที่ร.ต.ชาติชาย ยอดมิ่ง ผู้นำชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย จ.นครนายก และผู้แทนรางวัลประเภทสื่อ นายประสาน อิงคนันท์ เจ้าของเพจมนุษย์ต่างวัย

.

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญ ตระหนักถึงการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม โดยปีนี้ ศูนย์คุณธรรมได้ยกระดับการคัดเลือกให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม

.

ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและ ท้องถิ่นของสังคมไทย ที่เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อสื่อสาร รณรงค์และขยายผลความดีให้เป็นแนวทางต่อการนำไปปรับใช้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมเป็นคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกผลงานและผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2565 นี้ และจะมีพิธีประกาศผลรางวัลคุณธรรมอวอร์ดฯ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นี้

.

สำหรับ รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 นี้มีทั้งหมด 3 ประเภท (รวม 177 รางวัล) คือ ประเภทสื่อ แบ่งเป็น 9 สาขา ได้แก่ สื่อละคร, สื่อภาพยนตร์, คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย, สื่อโฆษณา, บทเพลง, รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล สาขาละ 3 รางวัล รวม 27 รางวัล ซึ่งจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท ประเภทบุคคล จำนวน 100 รางวัล จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตรและประเภทชุมชนและองค์กร จำนวน 50 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้างพื้นที่ความดีให้เกิดขึ้นในสังคม ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย รวมถึงการสื่อสารรณรงค์ ขยายผลความดีที่ควรค่าแก่การกย่องให้เป็นแนวทางต่อการนำไปปรับใช้และขยายผลในสังคมไทย

.

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลฯศูนย์คุณธรรมจะรวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อ เพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งประกาศยกย่องเป็น Hall of Fame ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ (ww.moralawards.com) ซึ่งนอกจากจะเป็นการโชว์คุณงามความดีแล้ว ประชาชนจะสามารถมาแชร์ และเชื่อมต่อความดีที่ปรากฎนี้ได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของศูนย์คุณธรรมต่อไป

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter

 

 

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

25 - 26 เมษายน 2566 ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีศึกษาดูงานองค์กรสุขภาวะด้านคุณธรรมต้นแบบและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและสุขภาวะ ที่โรงแรม Health Land Resort & Spa เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้กับเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจที่เป็นต้นแบบ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การลงพื้นที่เรียนรู้ ศึกษาดูงานเยี่ยมชมและเรียนรู้การพัฒนาองค์กรคุณธรรมของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และบรรยายพิเศษ “การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด สุขภาวะคุณธรรม” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม