ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล MORAL AWARDS 2022


พิธีมอบรางวัล MORAL AWARDS 2022
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ หอศิลป์แห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม เวลา 13.00 – 15.10 น.

( งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 )

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงานหลัก บริษัท ดีไซน์อะไลฟ จำกัด
นางสาววรรธนันท์ วัฒนเศรษฐบำรุง โทร 062 631 9971
นางสาววาศิตา สง่าญาติ โทร 087 078 8966
นางสาวประภาวรินทร์ จิตงาม โทร 062 631 8204

 

ผู้ประสานงานศูนย์คุณธรรม
นางสาวธนภรณ์ ศรีจะโปะ โทร 095 570 1515
นางสาวภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์ โทร 085 514 9261

เมนู