A- A A+

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน (ศูนย์เรียนรู้คุณธรรม)

"หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกินพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง"

ภาคประชาสังคม หมู่บ้าน/ชุมชน

 ที่อยู่ 56 หมู่บ้านหนองกระโดนมน ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240

นาย เกษมชัย แสงสว่าง โทร 098-256-9188

 

          “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชน ชาวไทย พระองค์เคยมีกระแสพระราชดำรัสว่า พระองค์จะมีความสุขได้ ก็ต่อเมื่อคนไทย มีความสุข ดังนั้นเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือ การสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชุมชน”

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน


ฐานข้อมูล ตามภูมิภาค