A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

26 ธันวาคม 2565. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมนางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ ตลอดจนกลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม เข้าพบพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) พร้อมคณะทีมบริหารมูลนิธิฯ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม Co - brand ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ บางกะปิ กรุงเทพฯ

 

โดย รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวย้ำถึงบทบาทภารกิจหลักของศูนย์คุณธรรม ที่มุ่งเน้นการใช้พลังบวกในการขับเคลื่อนสังคม เป้าหมายเพื่อให้คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นในสังคม รวมถึงการนำงานวิจัยต้นทุนชีวิตเป็นเครื่องมือในการวัดคุณธรรมในสังคมไทย เพื่อผลักดันให้การขับเคลื่อนมิติด้านคุณธรรมในสังคมเกิดความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

 

ด้านพลเอกเทอดศักดิ์ ได้แนะนำการดำเนินงานของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) หรือ UPF ว่าเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่อยู่ในสถานะที่ปรึกษาพิเศษในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานขององค์การสหประชาชาติและการบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนา ทั้งนี้มองว่าการพัฒนา “คน” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่การพัฒนาทางด้านความรู้เท่านั้น แต่ต้องพัฒนาความดีควบคู่ไปด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณศูนย์คุณธรรม ที่เชิญร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนคุณธรรม โดยUPF มีความยินดีที่จะร่วมขยายผลความดีให้กับสังคมต่อไป

 


เขียนข่าวและภาพถ่าย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม