วันที่ 25 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายให้ นายยงจิรายุ อุปเสนผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เและเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมเวทีเสวนา หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม”

 

บูรณาการงานของกระทรวงวัฒนธรรม ตามนโยบายปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในงานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖ “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ของดีอีสาน” ณ พระบรมธาตุนาดูน ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 

โดยมี นายธีธัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จากจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และนายสนอง เป้าชุมแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ต้นแบบหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เข้าร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนชุดประสบการณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจนประสบความสำเร็จเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ


ซึ่งการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามมีทุนที่ดีและเข้มแข็งอยู่แล้ว อาทิ ชุมชนคุณธรรมพลัง บวร. เช่น แบบอย่างบ้านหนองเผือก อ.วาปีปทุม บ้านหัวขัว อ.แกดำ ตู้แก้กรรม ของสรรพากรภาค10 จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจังหวัดคุณธรรมต้นแบบอุดรธานีได้นำเสนอบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรมระดับจังหวัดต้องเริ่มต้นจากตัวเอง กล้าคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญผู้ใหญ่ไปให้รับรู้ จนสามารถเกิดการระเบิดเรื่องคุณธรรมในจังหวัดได้ ส่วนผู้ใหญ่สนอง เป้าชุมแสง ให้ข้อคิดว่าการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม คือ เริ่มจากตัวเรา ที่เป็นผู้นำ กล้าได้ กล้าเสีย ตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีหมู่บ้าน และทำงานในรูปแบบเป็นรัฐบาลในหมู่บ้านให้ได้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมนูญสันติสุขหมู่บ้าน ที่เป็นข้อตกลงการอยู่ร่วมกันให้สังคมเป็นสุขต่อไป


ทั้งนี้ ผู้แทนศูนย์คุณธรรม ได้ชื่นชม และให้แนวทางขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยต้องทำแบบสมัครใจ เริ่มจากต้นทุนความดีที่มี เน้นการมีส่วนร่วม สร้างเป็นเครือข่ายเป็นขบวนการและเน้นยกย่องเสริมพลัง ซึ่งในปี 2566 จะจัดให้มีการพัฒนาวิทยากรแกนนำให้กับจังหวัดขยายผล สนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคตามความร่วมมือต่อไป

เขียนข่าวและภาพถ่ายสำนักงานส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

 


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : สำนักงานส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม