3 ต.ค. 65 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนา 2 ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และได้มอบหมายสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ร่วมแสดงความยินดีกับเครือข่ายที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลวัฒนคุณากร ได้แก่

 

บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา, ผศ.ดร.สมปราถนา บุญหนัก กรุงเทพมหานคร และนายสนธิชัย สมเกตุ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและต้นแบบเครือข่ายวัฒนธรรม ที่ทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

 


 เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม