วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 9.00น.ณ อาคารรัฐสภา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการพร้อมด้วย นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรีผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ และเจ้าหน้าทีเข้ารับมอบ โล่ เกียรติยศ "องค์กรคนดี" จาก ศ.พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการ คุณธรรม จริยธรรม ในคณะกรรมาธิการ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารัฐสภา

 

และร่วมแสดงความยินดีให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนกันมาที่ได้รางวัลในครั้งนี้ด้วย บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานสรรพากรภาค 10 บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สตาร์เฟลกซ์ จำกัด (มหาชน) ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านหนองครก ชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย ธนาคารความดีตำบลหนองสาหร่าย ชุมชนวัดลานแซะ#องค์กรคนดี2565


" การเชิดชู ทุกองค์กรคนดีในวันนี้ จะเป็นองค์กรต้นแบบ เพื่อขยายผล สืบสาน ถ่ายทอด และต่อยอดกระบวนการสร้างคนดีขององค์กร และการสร้างคนดีในสังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเป็นที่ประจักษ์"

 

#ศูนย์คุณธรรม