1627 1270 1890 1786 1606 1295 1662 1585 1599 1086 1111 1696 1471 1041 1421 1484 1892 1201 1591 1470 1340 1515 1251 1436 1885 1619 1740 1274 1744 1222 1641 1045 1181 1667 1425 1691 1769 1684 1038 1053 1598 1346 1817 1119 1623 1112 1333 1572 1104 1787 1550 1995 1950 1050 1850 1666 1029 1248 1380 1487 1832 1674 1212 1861 1393 1763 1256 1102 1523 1296 1452 1091 1798 1265 1536 1972 1220 1533 1135 1985 1075 1532 1583 1325 1925 1524 1930 1796 1436 1474 1021 1279 1916 1930 1287 1364 1363 1144 1755 ศูนย์คุณธรรม เข้ารับโล่เกียรติยศ องค์กรคนดี จากวุฒิสภา - moralcenter

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 9.00น.ณ อาคารรัฐสภา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการพร้อมด้วย นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรีผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ และเจ้าหน้าทีเข้ารับมอบ โล่ เกียรติยศ "องค์กรคนดี" จาก ศ.พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการ คุณธรรม จริยธรรม ในคณะกรรมาธิการ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารัฐสภา

 

และร่วมแสดงความยินดีให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนกันมาที่ได้รางวัลในครั้งนี้ด้วย บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานสรรพากรภาค 10 บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) บริษัท ริกิ การ์เมนส์ จำกัด บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สตาร์เฟลกซ์ จำกัด (มหาชน) ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านหนองครก ชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย ธนาคารความดีตำบลหนองสาหร่าย ชุมชนวัดลานแซะ#องค์กรคนดี2565


" การเชิดชู ทุกองค์กรคนดีในวันนี้ จะเป็นองค์กรต้นแบบ เพื่อขยายผล สืบสาน ถ่ายทอด และต่อยอดกระบวนการสร้างคนดีขององค์กร และการสร้างคนดีในสังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเป็นที่ประจักษ์"

 

#ศูนย์คุณธรรม