A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ร่วมกับ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินการจัดการอบรม หลักสูตร “นักบริหารชุมชนยุคใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565

 

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ "ผู้นำคุณธรรม" สำหรับนักปกครองท้องที่ นักบริหารนักปกครองชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนทั่วประเทศ พร้อมเสนอแนวคิด Honey Bee Model และระบบพี่เลี้ยงชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ตามบริบทที่เหมาะสม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ เริ่มจากตนเอง” ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)

และประชาสัมพันธ์ Application Moral Touch (คุณธรรม สัมผัสได้) ให้แก่ผู้เข้ารับอบรมได้ Download เพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ที่น่าสนใจจากศูนย์คุณธรรม ได้ทุกที่ทุกเวลา


ภาพถ่ายและเขียนข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม