1393 1325 1138 1307 1577 1110 1738 1596 1559 1100 1557 1119 1054 1762 1937 1090 1872 1998 1754 1772 1329 1042 1233 1363 1952 1708 1373 1306 1111 1902 1881 1438 1504 1668 1826 1155 1357 1254 1081 1944 1603 1923 1596 1204 1909 1543 1717 1428 1750 1815 1846 1622 1715 1806 1381 1846 1041 1386 1315 1466 1940 1468 1287 1115 1654 1197 1848 1481 1070 1109 1481 1243 1970 1782 1250 1047 1460 1844 1301 1680 1447 1479 1540 1014 1465 1060 1986 1208 1613 1864 1037 1256 1495 1646 1600 1383 1357 1835 1315 ศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน "โรงพยาบาลบางมูลนาก" จังหวัดพิจิตร - moralcenter

จังหวัดคุณธรรมต้นฉบับจังหวัดต้นๆ ของการขับเคลือนคุณธรรมรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และคณะเข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 

 

พบว่าโครงงานคุณธรรมของโรงพยาบาลเป็น นวัตกรรมคุณธรรม แบบ R to R การพัฒนาจากงานประจำสู่การพัฒนาคน ทั้งโครงงานพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เช่น พี่เลี้ยงสอนน้อง โครงการน้ำดื่มเอื้ออาทร หรือ โครงงานนวัตกรรมรักษา ดูแลผู้ป่วย เช่น โครงการตู้สะพานบุญเพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้าย โครงการรองเท้าแก้ว โครงการพี่หมอสอนน้องแปรงฟัน โครงการ เบบี้ล็อค โครงการดาวกระจายยุคใหม่ต้านภัยโควิด โครงการข้ามสีทันดร โครงการจูงมือน้องเดิน


รวมทั้งพบปะเครือข่ายทางสังคม ในจังหวัดพิจิตร อาทิ เครือข่ายเกษตรคุณธรรม คข.ธุรกิจคุณธรรม คข.อำเภอคุณธรรม คข.ชุมชนคุณธรรม คข.ศาสนา และเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ทำให้พบว่า จังหวัดพิจิตรมีการขับเคลื่อนงานคุณธรรมอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่องได้รับการส่งต่อ เรื่องราวความดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ที่เริ่มดำเนินการเป็นจังหวัดคุณธรรมนำร่อง 4 จังหวัดแรกของประเทศไทย และในครั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจกับคณะหมอ/พยาบาล บุคลากรในโรงพยาบาลบางมูลนาก และเครือข่ายทางสังคมที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันให้ช่วยกันเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม/ขยายผล /แชร์/โชว์เรื่องราวความดี ให้มีความยั่งยืน และมีแผนต่อยอดเชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่การสร้างธนาคารความดี กองทุนคุณธรรม และการขยายการสร้างคุณธรรมในแต่ละเครือข่าย

 


ภาพและข่าว: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)