นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมกิจกรรม ณ โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จังหวัดเพชรบุรีกิจกรรมการเรียนรู้การสกัดน้ำมันปาล์ม การทำสู่บจาก กลีเซอรีนบริสุทธิ์ สกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและชมแปลงสมุนไพร พร้อมการบรรยายพิเศษจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี เรื่อง “คุณธรรมยุคดิจิทัล” และร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนด้วย Interactive Board Workshop ในวันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพโดย : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และ กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ