A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

9 มิถุนายน 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดพิธีกรรมทางศาสนา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมถวายสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์คุณธรรมครบรอบ 11 ปี ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

ช่วงเช้า กิจกรรมความสัมพันธ์ร่วมกันในองค์กร อาทิ กิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง (5ส) โดยการจัดพื้นที่ทำงานของตัวเอง บริเวณใกล้เคียงให้สะอาดและเรียบร้อย,
กิจกรรมทำความดีสร้างสรรค์ 1 คน 1 ความดี และกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ อีกมากมาย
.
ช่วงบ่าย การรับมอบสิ่งของปันกันจากองค์กรภาคีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน), บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
และมูลนิธิ วี แชร์
.
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม พัฒนาความรู้ เผยแพร่ รณรงค์ และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม ส่งเสริมให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม”

 


 ข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม