A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

27 เมษายน 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ให้สนับสนุนการดำเนินงานสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีมาโดยตลอด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ที่ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้มอบ ณ ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

 


ภาพและข่าว: กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม