A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/30-03-65 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

30 มีนาคม 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กุมารเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเเละวัยรุ่น ที่ปรึกษา และนักแสดงซีรีส์นักสืบสายรุ้ง ร่วมเปิดตัวละครสั้นสร้างสรรค์ “นักสืบสายรุ้ง” และ “ความรัก ความทรงจำ: Love and Memory” ณ ศูนย์ประชุมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม


.
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและประธานอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว กล่าวว่า ละครทั้ง 2 เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งสนับสนุนผู้ผลิตสื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป
.
ด้าน ดร.ธนากร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายและประชาสังคมทุกภาคส่วนให้สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและเพื่อการสร้างนิเวศน์สื่อที่ดียิ่งขึ้นให้กับสังคมไทย
.
โครงการละครนักสืบสายรุ้ง เป็นโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยแล้วสร้างสรรค์ ประเภทโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564 ประเด็นความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน โดยจัดทำละครสั้น เรื่อง “นักสืบสายรุ้ง” จำนวน 10 ตอน มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เด็กในช่วงวัยรุ่น เกิดความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมทั้งรักษาสิทธิของตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดในทุกมิติละคร “นักสืบสายรุ้ง” จะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 07.40 - 08.00 น. ทาง Thai PBS{gallery}/News-PR-2565/30-03-65{/gallery}