A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

17 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม พร้อมคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

โดยในช่วงเช้า ลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านศรีชมชื่น โดยมี นายคำผิน รัตน์ถานู ผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีชมชื่น ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การจักสานจากไม้ไผ่ และการทำผ้าไหมขิด ของดีเมืองอุดรที่มีความงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ “ลายผ้าหัวใจ” เป็นลายผ้าโบราณที่อนุรักษ์ไว้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การทำผ้าไหมขิดจึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยหล่อหลอมเยาวชนในพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาลายผ้าตามยุคสมัย
.
สำหรับช่วงบ่าย ลงพื้นที่ติดตามฯ ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายพิเชษฐ์ เอี่ยมกลิ่น ประธานกรรมการสถานศึกษา และนางอภิญญา ลีบ่อน้อย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองวัวซอ ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยังมีการมีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักศึกษา และคนในชุมชน เช่น การปลูกหม่อน หลักสูตรการทอผ้าไหมขิด หลักสูตรงานใบตอง หลักสูตรช่างตัดผมชาย หลักสูตรการทำธุรกิจขนมไทย เป็นต้น
.
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเติมเต็มจากคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังฯ ด้านต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมายจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม