1159 1245 1046 1845 1367 1072 1383 1578 1538 1724 1352 1846 1354 1133 1873 1413 1040 1315 1054 1370 1054 1590 1476 1490 1742 1989 1929 1650 1063 1447 1751 1035 1036 1220 1814 1805 1745 1382 1350 1091 1862 1914 1024 1500 1704 1128 1463 1192 1889 1156 1375 1523 1958 1201 1001 1485 1509 1124 1388 1878 1707 1130 1685 1866 1645 1106 1737 1813 1660 1693 1318 1974 1236 1648 1559 1278 1633 1104 1205 1152 1457 1950 1114 1545 1862 1342 1754 1635 1422 1528 1511 1716 1779 1658 1816 1639 1655 1289 1418 วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral รุ่นที่ 1 นำเสนอผลงานการถ่ายทอดศาสตร์พระราชา ต่อเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา - moralcenter

วันที่ 14 มกราคม 2565 รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม, คุณอดุลย์ ดาราธรรม สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย นำทีมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral รุ่นที่ 1

 

ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ “ศาสตร์พระราชา” ผลงานการถ่ายทอดของผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำเสนอต่อ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการนำศาสตร์พระราชาไปถ่ายทอดต่อชุมชนและสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิชัยพัฒนา
.
สำหรับผลงานที่นำเสนอ อาทิ ผลงานคลิปวิดีโอ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย - นาเฮียใช้ โดย คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา และคุณจิตติมา ภูษณะพัฒษ์, โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ โดย นางสาวพัชร์ลิตา ปิยะศรัญเวทย์ (Miss Tourism World เขตบางคอแหลม) และนางสาวภัทรพรรณ เรือนนาค (Miss Tourism World เขตหนองแขม) และโครงการ กับดักขยะทะเล Trap the Sea Trash โดย คุณนันทพล วิชัยดิษฐ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
.
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวชื่นชมกับวิทยากรหลากหลายรุ่นทุกท่านที่สนใจศึกษาเรื่องราวของศาสตร์พระราชา ทั้งนี้ โจทย์สำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงใช้เวลากว่า 70 ปี คือพยายามชี้ให้ได้เห็นว่าเราจะบริหารชีวิตอย่างไรกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเราซึ่งถือเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต และนอกจากจะเป็นเรื่องของจิตใจ ความรัก ความเมตตา แล้วนั้น เหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง และคนรอบข้าง ทั้งนี้ยังได้กล่าวให้กำลังใจ และให้ความเชื่อมั่นต่อการถ่ายทอดนำเสนอของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสนอได้อย่างน่าสนใจ บวกกับสาระที่สื่อสารเนื้อหาออกไปก็ถือเป็นหัวใจสำคัญด้วยเช่นกัน ที่จะทำให้การถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม