1391 1621 1088 1134 1022 1482 1853 1827 1965 1459 1349 1496 1530 1627 1135 1724 1842 1190 1760 1607 1790 1207 1890 1569 1785 1891 1720 1599 1575 1318 1793 1347 1674 1054 1312 1898 1597 1945 1626 1193 1692 1549 1651 1595 1336 1091 1667 1731 1439 1953 1224 1453 1819 1467 1954 1101 1130 1258 1165 1596 1711 1152 1066 1462 1215 1934 1670 1462 1855 1568 1123 1282 1375 1389 1367 1469 1838 1000 1728 1088 1332 1538 1955 1510 1517 1671 1027 1126 1780 1577 1592 1837 1077 1889 1879 1835 1966 1442 1677 ศคธ. - อสมท. หารือแนวทางความร่วมมือประชาสัมพันธ์เนื้อหาด้านการส่งเสริมคุณธรรม - moralcenter

วันที่ 11 มกราคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม, นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าพบ คณะผู้บริหาร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม โดยมี รศ. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ 1 ชั้น 6 บมจ. อสมท สำนักงานใหญ่