A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

วันที่ 11 มกราคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม, นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าพบ คณะผู้บริหาร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม โดยมี รศ. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ 1 ชั้น 6 บมจ. อสมท สำนักงานใหญ่