วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม , นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์, นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

 

และนางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง ในฐานะที่ศูนย์คุณธรรม มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

สำหรับ พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดย กรมศาสนา ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมในสังกัดกระทรวงต่างๆ มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ องค์กรระดับคุณธรรม องค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งในปีนี้มีองค์กรคุณธรรม จำนวน 31 หน่วยงาน องค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 5 หน่วยงาน และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 17 หน่วยงาน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม