ศูนย์คุณธรรม ร่วม “ถอดรหัสนักสืบสายรุ้ง สิทธิ เสมอภาค สร้างสรรค์” ละครส่งเสริมความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนสำหรับเด็ก

 

26 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์ปาฐกถา หัวข้อ “ถอดรหัสนักสืบสายรุ้ง สิทธิ เสมอภาค สร้างสรรค์” ในงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการของละคร “นักสืบสายรุ้ง” เพื่อร่วมต่อยอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมและสิทธิเด็ก ในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) เคารพความแตกต่างหลากหลาย รักษาสิทธิและรับมือกับการรังแกและการละเมิดได้

 

“ละคร “นักสืบสายรุ้ง” ถือเป็นละครแนว Edutainment ที่จะช่วยสะท้อนสิ่งดีๆ กลับคืนให้กับสังคม โดยสังคมที่ถือเป็นหน่วยเล็กที่สุดและสำคัญมากที่สุด ก็คือ “ครอบครัว” หากการเลี้ยงดูลูกในทุกครอบครัวให้ความสำคัญต่อการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติของชาติพันธุ์ ภาษา สีผิว หรือแม้กระทั่งความหลากหลายทางเพศ โดยเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก ๆ โดยหวังว่าเด็กจะเติบโตได้ ในแบบที่มีคุณภาพ รู้จักให้เกียรติและเคารพคนรอบข้าง เพราะเชื่อว่า เด็กคือส่วนสำคัญที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต และเมื่อสังคมมีพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วนั้น ก็จะนำไปสู่สังคมแห่งสันติสุขได้ โดยมีครอบครัวและโรงเรียนเครือข่ายอีก 7 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะได้นำไปปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม อย่างเช่นโรงเรียนคุณธรรม และสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป"  รศ.นพ.
สุริยเดว กล่าวทิ้งท้าย

 

          ทั้งนี้ โครงการผลิตละคร "นักสืบสายรุ้ง" ซีรีย์ละครเด็ก จำนวน 10 ตอน โดยบริษัท แฟลทไฟว์ อินเตอร์มีเดีย จำกัด ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเสริมการเรียนรู้เรื่องความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมไปถึงสิทธิเด็กในมิติต่างๆ โดยแนวคิดหลักในการผลิตละครเรื่องนี้ สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นโดยสหประชาชาติ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวน 196 ประเทศที่ลงนามความร่วมมือกับข้อตกลงในอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของสิทธิเด็กและป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อเด็ก รวมทั้งให้ความสำคัญ
แก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 

          สำหรับกำหนดการเผยแพร่ละคร “นักสืบสายรุ้ง” จะเริ่มในเดือนธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กและช่องยูทูป นักสืบสายรุ้ง Rainbow kids series เดือนละ 2 ครั้ง ติดต่อกันจนถึงเดือนเมษายน 2565 รวมทั้งเผยแพร่สาระบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชนทางช่องทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความมุ่งหวังที่จะใช้พลังบวกของสื่อเพื่อปลูกฝังแนวคิดเรื่องสิทธิ มนุษยชนสำหรับเด็ก ครอบครัว และสถาบันการศึกษา สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งสนับสนุนผู้ผลิตสื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและสร้างสรรค์อนาคตของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพต่อไป

Press Release : ศคธ. ร่วม “ถอดรหัสนักสืบสายรุ้ง สิทธิ เสมอภาค สร้างสรรค์”


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)