1401 1076 1073 1458 1076 1890 1553 1953 1519 1937 1748 1072 1762 1332 1899 1302 1800 1680 1988 1738 1374 1810 1526 1190 1609 1540 1803 1739 1508 1148 1539 1963 1036 1293 1093 1426 1189 1682 1374 1825 1112 1952 1743 1241 1287 1200 1187 1761 1730 1776 1301 1469 1046 1142 1819 1671 1977 1378 1480 1198 1440 1775 1405 1548 1004 1244 1379 1842 1832 1592 1312 1759 1607 1432 1016 1341 1051 1876 1648 1214 1824 1054 1652 1248 1713 1770 1546 1992 1940 1186 1563 1796 1162 1806 1619 1853 1637 1700 1144 “Social Credit” นวัตกรรมคุณธรรมทางสังคม เพื่อการยกระดับการศึกษา . วันนี้ (28 กรกฎาคม 2564) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา หัวข้อ “Social Credit นวัตกรรมคุณธรรมทางสังคม เพื่อการยกระดับการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นำโดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีป - moralcenter

“Social Credit” นวัตกรรมคุณธรรมทางสังคม เพื่อการยกระดับการศึกษา

 

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2564) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา หัวข้อ “Social Credit นวัตกรรมคุณธรรมทางสังคม เพื่อการยกระดับการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นำโดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คุณสมบัติ พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. สืบวงศ์ กาฬวงศ์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจ และเครือข่ายด้านการศึกษาเข้าร่วมกว่า 102 คน ผ่านระบบ zoom meeting


.
โดย รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวให้กำลังใจกับโรงเรียนทุกโรงเรียน ซึ่งสามารถเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้ แต่หัวใจสำคัญ ต้องลงมือทำด้วยตนเองเรียนรู้จากของจริง เผชิญกับความยากลำบากขั้นพื้นฐานจนเกิดการระเบิดมาจากใจของสมาชิกในโรงเรียนของท่าน จึงจะเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้อย่างแท้จริง
.


 ข่าว โดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม