วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ มีทวี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม นายพิสัณต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

 

มุ่งเป้าความสำเร็จเชิงพฤติกรรม การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือรูปธรรมความสำเร็จ (Model) แก่ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ได้ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 10 คน ณ ห้องประชุมธาราริน โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม