วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่คุณธรรมฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

และคณะติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานอำเภอคุณธรรม “อำเภอบ้านนาเดิม” โดยได้รับเกียรติจากนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในอำเภอบ้านนาเดิม ให้การต้อนรับและได้ร่วมกันนำเสนอผลการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรในพื้นที่ โดยคณะฯ ได้ร่วมพูดคุย เสริมพลัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการพัฒนา และให้กำลังใจในการดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบในอนาคต

 

นายจักกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม ได้เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์และลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนอำเภอบ้านนาเดิม เป็นอำเภอคุณธรรม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ร่วมกับผู้นำองค์กรในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมาย คือ “บ้านนาเดิมพอเพียง มีวินัย ใส่ใจคุณธรรม นำจิตอาสา” เป็นหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมในอำเภอเพื่อมุ่งสู่การเป็นอำเภอคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบ

 

ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ถ้าอำเภอทุกอำเภอในประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกระบบได้ ประเทศไทยจะมีรากฐานคุณธรรมที่เข้มแข็ง ความดีจะเกิดขึ้นในทุกองค์กรของพื้นที่ คนในชุมชนจะมีความสุข และสังคมไทยจะเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน


ข่าวและภาพข่าว :
นายบุญญานนท์ ศรีโท
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม