A- A A+

IMG 6416 

                         วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการใช้แบบตัวชี้วัดความสุขชุมชนตามแนวทางของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ณ ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

อำเภอทับสะแก และชุมชนสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเข้าผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 40 คน

                 โดยได้รับเกียรติจาก นายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลทับสะแก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการใช้แบบตัวชี้วัดความสุขชุมชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชุมชนคุณธรรมต่อไป

 


เขียนข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม