005

          วันที่ 12​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ผู้แทนศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​โดยนายประมวล​ บุญมา​ หน.กลุ่มงานสมัชชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​และรก.หน.งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม​ พร้อมด้วยนายบุญญานนท์​ ศรีโท​ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม​ มอบถุงกระดาษ “ถุงยาพอเพียง” ให้กับ โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 1,936 ถุง

เป็นถุงกระดาษ​ที่ศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่ายร่วมทำกิจกรรมรณรงค์จิตอาสา​ ​พับถุงยาพอเพียงจากกระดาษเสียและกระดาษที่ใช้แล้ว​ในกิจกรรมต่างๆ​ ของศูนย์คุณธรรม​ รวบรวมเพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโรงพยาบาล​ นำใส่ยากลับบ้าน รวมถึงเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนในอีกทางหนึ่งอีกด้วย​


 

เขียนข่าว : ประมวล​ บุญมา/ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์​ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​