วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​โดยนายยงจิรายุ​ อุปเสน​ ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทางสังคม​ และนายประมวล​ บุญมา​ หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม​ (องค์การมหาชน)​ จัดประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม​ "จังหวัดอุดรธานี" (เครือข่ายภาคธุรกิจ​ และเครือข่ายสื่อมวลชน)​ ณ​ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม​ ชั้น​ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี​ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20 หน่วยงาน​ 39​ คน​ โดยนายธีทัต​ พิมพา​ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี​กล่าวต้อนรับและร่วมหารือเพื่อค้นหาสถานการณ์และต้นทุนคุณธรรมของเครือข่ายภาคธุรกิจและสื่อมวลชน​ พร้อมทั้งระดมความเห็นรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการ​และหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกัน​ สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม​ โดยในเบื้องต้นเครือข่ายภาคธุรกิจเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกภาคธุรกิจจากตัวแทนทุกประเภทเป็นทีมขับเคลื่อน​ การจัดการความรู้​(KM)​ถอดบทเรียนหน่วยงานธุรกิจที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมขยายผลในวงกว้าง​ ในด้านเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนงกว่า200​องค์กร​ในอุดรธานี​ ยินดีให้ความร่วมมือเป็นสื่อกลางการนำเสนอเรื่องราวดีๆ​ ของทุกเครือข่ายและพร้อมจัดกระบวนการให้ความรู้​ เทคนิคการผลิตสื่อ​และจรรยาบรรณ​ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน​ เพือสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรม​ให้ได้ภายใน​ 3 ปี


 

ข่าว/ภาพข่าว​โดย​ นางสาวอสมา​ ปัทมะสังข์​ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ​