วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)​นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ลงพื้นที่ร่วมเวที "บางสะพานร่วมมือพัฒนา นำพาเศรษฐกิจหมุนเวียน" ในเวทีมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

          ซึ่งในเวทีนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงาน นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ. สหวิริยาสตีล อินดัสตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วนกว่า 390 คน

         ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ บางสะพานร่วมพัฒนา นำพาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นำโดย ดร.กิติพันธุ์ บางยี่ขัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาโรงงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และดำเนินรายการโดย นางศศิธร พิริยกิจ หัวหน้าสำนักองค์กรสัมพันธ์ กลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดั สตรี ทั้งนี้ หลังจากการเสวนา นายยงจิรายุ อุปเสน ได้กล่าวชื่นชม ให้กำลังใจ และชักชวนเครือข่ายหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมงานเข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกัน

         เวทีครั้งนี้ศูนย์คุณธรรมได้นำนิทรรศการและหนังสือองค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม มาเผยแพร่ในงานเพื่อให้หน่วยงานองค์กรต่างๆที่สนใจสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กรต่อไป


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม