เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมงาน เปิดตัวหนังสือนิทาน “หนูดี...ทำได้”

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 2 - 13 ตุลาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

          หนังสือนิทาน “หนูดี...ทำได้” เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี สำหรับเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง เปี่ยมด้วยคุณธรรมเป็นเป้าหมายหลัก เพื่อบ่มเพาะ “ความมีวินัย” ซึ่งเป็นบทเริ่มต้นแห่งการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองไทยที่พึงประสงค์ให้กับเด็กระดับปฐมวัย โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดเวทีเสวนาเปิดตัวหนังสือนิทาน “หนูดี...ทำได้” ร่วมพูดคุยกับ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และ นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (หรือครูตุ๊บปอง) ผู้เขียนเรื่อง ซึ่งทั้งสองบอกเล่าเนื้อหาได้น่าสนใจ งานนี้ “น้องดี และ นายเดี๋ยว” มาสคอตแสนซุกซนของศูนย์คุณธรรม ก็ไปโชว์ตัวร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันพระปกเกล้า และแจกหนังสือนิทานให้กับผู้ร่วมกิจกรรมด้วย โดยสือนิทาน “หนูดี...ทำได้” จะถูกส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ เพื่อให้คุณครูนำไปปลูกฝังวินัยให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็ก ได้ซึมซาบเป็นพฤตินิสัยไปจนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีวินัยต่อไป

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม