ป.ป.ส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี) เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลและ องค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน เชิดชูเกียรติบุคคลและ องค์กรผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ซึ่งในปีนี้ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ที่ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

          วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ตามประกาศมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ประกาศให้ วันที่ 26 มิถุนายนเป็นวันสำคัญสากล คือ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เหตุที่กำหนดวันที่นี้ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอน สัมปทานการค้าฝิ่น โดยนายอำเภอ หลิน เจ๋อสวี ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ก่อนสงครามฝิ่น ครั้งแรก

          สำหรับประเทศไทย มีการวางระบบและแบบแผน โดยกำหนด พระราชบัญญัติให้มี “คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด” ใช้ชื่อย่อ “ป.ป.ส.” ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบาย และมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส่วนคำขวัญวันต่อต้าน ยาเสพติด ประจำปี 2562 ได้แก่ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม