001

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย กลุ่มงานงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าพบ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทสไทย (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโส นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย หารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจคุณธรรมภาคเอกชน โดยสรุปประเด็นแนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมกับหอการค้าไทย ดังนี้
                  1) การถอดองค์ความรู้ขององค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัล TCC Best Awards
                  2) การบรรจุแผนส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการตามรอยพระราชา ในองค์กรภาคธุรกิจ
                  3) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับภาคธุรกิจ (Social Enterprise)
                  4) ความร่วมมือในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปี 2563
                  5) ความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยระบบพฤติกรรมไทยในองค์กรธุรกิจ

 


เขียนข่าว : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม