วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม และการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อมเปิดเวทีเสวนา นำเสนอองค์ความรู้ ผลสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทางสังคม และนิทรรศการจากองค์กรเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์” จำนวนกว่า 50 บูธ มีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน และองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 54 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมทศพร 1 - 2 ชั้น 1 โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

 

ในวันแรกได้รับเกียรติจาก นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมในโลกวิถีใหม่” และ “ก้าวย่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ความท้าทายและทางออก” พร้อมกับมีการจัดนิทรรศการตลาดนัดชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การแสดงกิจกรรมของภาคีเครือข่ายคุณธรรม การร่วมพูดคุยกับบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจและผู้นำเครือข่าย อีกทั้งร่วมเป็นเครือข่ายความดี พร้อมต่อยอดความดีจากโลกเสมือนสู่โลกจริงกับศูนย์คุณธรรม

 

สำหรับกิจกรรมวันที่ 2 เป็นกิจกรรมนำเสนอความเชื่อมโยงและสาระสำคัญประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 และเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ประเด็นสำคัญการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย พร้อมการประกาศเจตนารมณ์และส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรม และข้อเสนอการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 ของภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรับมอบข้อเสนอของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม
.

 

จากนั้นเป็นการกล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดงาน

 


 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
#สมัชชาคุณธรรม #สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter