วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม และการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อมเปิดเวทีเสวนา นำเสนอองค์ความรู้ ผลสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทางสังคม และนิทรรศการจากองค์กรเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์” จำนวนกว่า 50 บูธ และมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน ณ ห้องประชุมทศพร 1 - 2 ชั้น 1 โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

 

ได้รับเกียรติจาก นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม กล่าวว่า ความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการ “งานติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดภายใต้แผนฯ ระยะที่ 2” โดยใช้ “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลสำเร็จ ทบทวนกระบวนการทำงาน พัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนงานคุณธรรมแต่ละจังหวัด พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตั้งเป้าการทำงานให้ประเทศไทยมี “หนึ่งภาค หนึ่งมรดกโลก” สร้างสรรค์ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของไทย คุณธรรมของแต่ละจังหวัด

 

ด้านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนดี องค์กรดี ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กัน เป็นเวที “ชม แชร์ เชียร์”ในระดับภาค ที่ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกว่า 20 จังหวัด ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค สร้างบรรยากาศ ให้เกิดแรงจูงใจในการทำความดี เกิดการขยายผลประกาศเจตนารมณ์และมติสมัชชาคุณธรรมระดับต่าง ๆ สู่การปฏิบัติผ่านกลไกเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมที่สอดคล้องกับผลการสำรวจประเด็นสถานการณ์คุณธรรมของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้คนไทยมี “พฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม” 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญูเพิ่มขึ้น

 

ทั้งนี้ ภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมในโลกวิถีใหม่” และ “ก้าวย่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ความท้าทายและทางออก” พร้อมกับมีการจัดนิทรรศการตลาดนัดชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การแสดงกิจกรรมของภาคีเครือข่ายคุณธรรม การร่วมพูดคุยกับบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจและผู้นำเครือข่าย อีกทั้งร่วมเป็นเครือข่ายความดี พร้อมต่อยอดความดีจากโลกเสมือนสู่โลกจริงกับศูนย์คุณธรรม

 


 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
#สมัชชาคุณธรรม #สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter