1 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และคณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำโดยนางสาวยุพดี จรุงกลิ่น หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์และคณะ ในการหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุม Honey Bee ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

ในการนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตรศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ใน 28 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยให้แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษาโดยการใช้เครื่องมือและองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม อาทิ โครงงานคุณธรรม การพัฒนาครูโค้ช รวมถึงการนำ“Moral Verse” เกมส่งเสริมคุณธรรมในโลกออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Online to Offline ทำดีในโลกออนไลน์ แล้วต่อยอดทำดีได้ในโลกชีวิตจริง บรรจุในหลักสูตร โดยการนำผู้ใหญ่ในชุมชนมาเป็นอาสาสมัครในการสอน และเน้นย้ำ 3 สิ่งที่จำเป็นในการบริหารเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนและเพิ่มวิชาเลือก ได้แก่ 1. Must การเรียนตามหลักสูตรพื้นฐานหลักต้องเข้มข้นและน่าสนใจ 2. Should be การเรียนการสอนกึ่งบังคับ นำ “Moral Verse” และโครงงานคุณธรรมเข้ามาใช้งาน และ 3. Ought to be ในการเลือกวิชาเลือกจะต้องเป็นวิชาที่มีความตื่นตาตื่นใจ ใช้ “Skill for your life” ทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันมาสอนทดแทนวิชาที่ไม่จำเป็น เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจและสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปในวิชาเรียน


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
#ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter