1141 1318 1967 1709 1182 1010 1120 1219 1500 1098 1165 1408 1938 1373 1725 1511 1573 1497 1618 1049 1740 1229 1999 1005 1486 1599 1318 1935 1356 1045 1553 1562 1020 1404 1901 1658 1847 1258 1110 1169 1321 1311 1516 1245 1146 1441 1403 1685 1012 1466 1531 1590 1521 1113 1766 1921 1111 1764 1313 1938 1678 1394 1361 1419 1302 1063 1560 1773 1449 1265 1747 1114 1400 1355 1623 1779 1362 1483 1069 1017 1448 1148 1099 1336 1576 1270 1334 1074 1427 1848 1009 1719 1183 1279 1264 1153 1833 1114 1970 ศูนย์คุณธรรมร่วมเวที โชว์ แชร์ เชื่อม ยกย่องเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี - moralcenter

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายให้นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ และผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เข้าร่วมเวที โชว์ แชร์ เชื่อม ยกย่องเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมผ่านแบบประเมินตนเอง (MAR) ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 โรงเรียน และ ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศึกษานิเทศก์ของ โรงเรียนในสังกัด อบจ.และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 สุราษฎร์ธานี กว่า 30 คน

ในเวที โชว์ แชร์ เชื่อม ครั้งนี้ โรงเรียนได้นำเสนอเรื่องราวการส่งเสริมคุณธรรมของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งหลายโรงเรียนได้กล่าวว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโรงเรีนนอื่นๆ ในเครือข่ายไปปรับใช้ที่โรงเรียนของตนเอง รวมทั้งได้แสดงความรู้สึกถึงสิ่งที่ได้อบรมโค้ชคุณธรรมรุ่น 3 ว่าสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้จริง เกิดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนได้อีกด้วย และพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมร่วมกันต่อไป

 


ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

#ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter