Accessibility Tools

25 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 9 คน ให้กับภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม มีส่วนร่วมในการทำความดีด้วยการช่วยเหลือและสร้างกำลังใจให้กลุ่มเปาะบางทางสังคมต่าง ๆ

 

โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร

 

ในการนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ที่ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ด้านเด็กและเยาวชน

 

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ผมขอขอบคุณแม่ 3 แม่ แม่คนแรกก็คือแม่ผม “แม่ที่สอนว่าจงทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด วิธีสอนของแม่คือทำให้ดู ทำให้ดูจนลมหายใจสุดท้าย” แม่ที่สองที่ผมกราบขอบคุณ คือ แผ่นดินกำเนิด “แม่เคยสอนผมว่า หน้าที่ของลูก คือ ตอบแทนคุณแผ่นดิน” และแม่ที่สาม คือ สถาบันสถาบันแม่ ที่ทำให้มีหมอเด็ก “เป็นหมอเด็กในวันนี้” และสิ่งที่ผมภูิใจที่สุด คือ “ต้นทุนชีวิต” ที่กลายมาเป็นยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมกันนี้ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเด็กและเยาวชน ของประเทศไทย ของสังคมไทย”

 


ภาพและข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter