13 มี.ค. 66 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายให้นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ พร้อมด้วย นายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ (เครือข่ายภาครัฐ และเครือข่ายศาสนา) ภายใต้โครงการภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (จังหวัดกาฬสินธุ์) ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 

โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมฯ เครือข่ายภาครัฐ พร้อมด้วยนายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ กว่า 60 หน่วยงาน ร่วมหารือโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของกลไกคณะทำงานการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนร่วมกันออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายภาครัฐ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ 3 รวย รวยวัฒนธรรม รวยสุขภาย และรวยน้ำใจ

 

ส่วนช่วงบ่าย นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุมฯ เครือข่ายศาสนา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานศาสนา กว่า 40 หน่วยงาน ร่วมกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของกลไกคณะทำงาน และออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายศาสนาร่วมกัน โดยมุ่งเน้นกระบวนการส่งเสริม และพัฒนาผู้นำทางศาสนาในทุกอำเภอให้มีความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกัน ก่อนจะนำองค์ความรู้ไปรณรงค์ เผยแพร่ให้กับเครือข่ายทางศาสนาต่อไป

 


ภาพ/ข่าว :กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
???? Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
???? YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter