A- A A+

 

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

22 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 เครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมงาน “Moral Community Towards Sustainable Development Forum” คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรยายในหัวข้อ คุณธรรม ในสังคมไร้พรมแดน โดยกล่าวถึงระบบดิจิทัลว่า ทำให้ศักยภาพของคนสูงขึ้น ทำให้เรามีพลังมหาศาล เราเรียนรู้ทุกอย่าง บนโลกใบนี้ได้อย่างสะดวกสบาย เปลี่ยนการตัดสินใจคนได้ มีการเปรียบเทียบข้อมูล ทำให้เราฉลาดขึ้น แต่เราต้องมีเทคนิคในการเข้าถึงข้อมูล มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีความยับยั้งชั่งใจ และต้องมีระบบ มีกฎ มีระเบียบ รองรับการใช้ดิจิทัล

 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายหัวข้อ พัฒนาการคุณธรรม จะเริ่มอย่างไรในสังคมคุณธรรม กล่าวว่า คุณธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำ คุณธรรมเกิดขึ้นบนความศรัทธา เกิดขึ้นจากพลังบวก

 

วิธีการสร้างคุณธรรม ของบุคคล ด้วยเทคนิค ฝืน-ฝัง-ติด คือ
1.ต้องทำเพราะกลัวการลงโทษ
2.ทำเพราะหวังผลทันที (ทั้งดีและไม่ดี) แรงมาแรงไป ดีมา ดีไป (ยุติธรรมดี)
3.ทำเพราะตนเองดูดีในสังคม
4.ทำเพราะมองว่าเป็นกติกาทางสังคม และบรรทัดฐานทางสังคม
5.ทำโดยคำนึงความเป็นธรรมทางสังคม ทำเพราะจิตสำนึก

 

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้นำคุณธรรม ที่เป็นที่ยอมรับในสังคม มุ่งหวังการสร้างภาคีเครือข่ายผู้นำคุณธรรม เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมในวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 


ถ่ายภาพ/เขียนข่าว : กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter