1676 1077 1360 1091 1425 1523 1787 1697 1429 1202 1881 1632 1512 1483 1747 1201 1985 1548 1892 1075 1182 1209 1059 1765 1848 1508 1360 1242 1464 1597 1358 1023 1918 1812 1896 1236 1822 1159 1355 1038 1639 1844 1943 1399 1270 1625 1243 1686 1512 1354 1415 1197 1599 1964 1830 1792 1030 1027 1704 1946 1812 1046 1784 1770 1153 1893 1430 1765 1904 1072 1160 1752 1929 1008 1784 1637 1249 1118 1120 1655 1455 1435 1889 1677 1409 1848 1677 1394 1466 1113 1962 1605 1340 1756 1214 1551 1641 1566 1992 หลักสูตรออนไลน์ : การจัดการความรู้ - moralcenter

 หลักสูตรออนไลน์ : การจัดการความรู้

Knowledge Management (KM) 

 

หลักสูตรที่ ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ลงทะเบียน
1 การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม Download-PDF.png ลงทะเบียน
2 การจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่ Download-PDF.png ลงทะเบียน