A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด และแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศาลาปฏิบัติธรรม ชั้น 2 วัดบ่อสามแสน อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ให้แก่กลุ่มเครือข่ายภาครัฐและเครือข่ายการศึกษาฯ กว่า 170 คน

 

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในฐานะที่ศูนย์คุณธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชรได้ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งองค์กร จังหวัด อำเภอ กระทั่งได้เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ จึงอยากให้ส่วนราชการและครูอาจารย์ทุกท่านเป็นพลังสำคัญในการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนจนเป็นวิถีชีวิต โดยต้องร่วมกันทุกระดับทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม ให้เด็กเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เป็นความหวังของประเทศชาติต่อไป

 

ผลจากการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมต่างรับรู้ เข้าใจ แนวคิด และแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม รวมถึงการประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 และต่างเห็นตรงกันว่าการเป็นจังหวัดคุณธรรมกำแพงเพชรต้องเกิดจากจิตสำนึก เป็นการระเบิดจากข้างในของคนในจังหวัด เริ่มจากการทำเรื่องราวความดีที่อยู่รอบๆ ตัว สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันโดยมีตัวชี้วัด คือ “คนในจังหวัดต้องมีความสุข”

 

 


ข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter