A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันนี้ (๒๐ ม.ค.๖๖ ) รองศาสตราจารย์​ นายแพทย์สุริยเดว​ ทรีปาตี​ ผู้อำนวยการศูนย์​คุณธรรม​ มอบหมายให้นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดกาฬสินธุ์” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ให้เข้ามามีบทบาทในการ ๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ๒) รวบรวมข้อมูลต้นทุนทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และ๓) สนับสนุนกระบวนการทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

 


ในการนี้ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตอบรับความร่วมมือการสนับสนุนงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยจะนำระบบเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเข้ามาเก็บและรวบรวมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น​ และจะมีการหารือต่อรูปแบบ เครื่องมือและรายละเอียดแผนการดำเนินงานด้านวิชาการต่อไป

 

 


ข่าวโดย กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter