A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

12 ตุลาคม 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 22 "บวชป่าแห่งศรัทธา ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ธรรมดีร่วมกันปันสุขสู่น้อง" เพื่อร่วมถอดบทเรียน การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากศาสตร์พระราชา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าAFS ประเทศไทย และดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี

 

ทั้งนี้โครงการฯ มีกิจกรรมบวชป่า เพื่อการดูแลรักษาต้นไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ รักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธาร ลดการทำลายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน ชัยพัฒนา–แม่ฟ้าหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมร่วมมอบสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา และห้องน้ำให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนทุ่งขาม จ.เพชรบุรี

 

นอกจากนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ยังได้ร่วมบรรยายหัวข้อ " คุณธรรรมในยุคดิจิทัล"โรงแรมไอสนุก หัวหิน รีสอร์ต แอนด์ สวีท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่า เด็กทุกคนเกิดมามีสีพื้นเป็นของตัวเอง อย่าเลี้ยงลูกแบบเปรียบเทียบ เพราะศิลปะในการเลี้ยงลูกมีความหมาย โดยเฉพาะสภาพสังคมปัจจุบันที่ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ จนหลงลืมเรื่องจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์

 

พร้อมย้ำว่า คุณธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำ แต่คุณธรรมนั้นเกิดจากการเรียนรู้ท่ามกลางการปฎิบัติ ดังนั้นการเป็นตัวอย่างที่ดี หรือการทำดีให้เห็นบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ จนเป็นวิถีชีวิต จะทำให้เกิดจิตสำนึกที่ดี คุณธรรมไม่ใช่นามธรรม คุณธรรมจับต้องได้ คุณธรรมคือพฤติกรรมที่ดี มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครู จำนวน 50 คน

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม