A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

29-30 กันยายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้เข้าแข่งขัน 10 ทีมสุดท้าย ในโครงการ MORAL HACKATHON 2022 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ ภายใต้กิจกรรม Mini Talks หัวข้อ “เปิดมุมมองและสร้างตระหนักรู้ถึงความเป็นสังคมคุณธรรม” ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ รัชดา

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากพี่เลี้ยง (Mentor) ในการจัดกิจกรรม Workshop ประกอบด้วย กิจกรรมพูดคุยแนวคิดการสร้าง Pitch Deck ที่เหมาะกับการนำเสนอโครงการ โดย คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Fixzy, กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหา การตั้งโจทย์และการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดย คุณบีอิ้ง แซ่อัง Data Scientist at Health Tech Start up นักพัฒนา AI ; Visual Computing และกิจกรรมเปิดแนวคิดมุมมองการใช้งานและการต่อยอดโครงการหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดย คุณวีรพล วีระโชติวศิน Founder & CEO at EdVISORY


ด้าน รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า ในอดีตคุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่ปัจจุบันนี้แปรรูปเป็นคุณธรรมยุคดิจิทัล วัดกันด้วยพฤตินิสัยที่ดี หากจะมอบรางวัลจะวัดจากพฤติกรรมเป็นหลัก ทำให้ทุกคน ทุกวัย ทุกเพศที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การชื่นชม-ยกย่องสามารถรับรางวัลได้ จึงนำมาสู่การตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเป็นสังคมคุณธรรม ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรมในโลกอนาคตซึ่งเป็นโลกดิจิทัล ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ ต้องเดินควบคู่ไปกับโลกดิจิทัลและสังคมที่มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม โดยใช้พลังบวกของคนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมคุณธรรมเพื่อเป้าหมายแห่งความยั่งยืน Moral Hackathon ; Moral Innovation to SDG Succession พร้อมทั้งส่งมอบคุณค่าที่ดีให้แก่คนในสังคม

 

สำหรับการแข่งขัน Moral Hackathon 2022 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ทำงานในแวดวงเทคโนโลยีและธุรกิจสตาร์อัพ (Start-up) ได้พัฒนาแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาคุณธรรมในสังคมไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์คุณธรรมจึงได้กำหนดโจทย์การแข่งขันครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “Make a Change : ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยแนวคิดดังกล่าวต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผู้ที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม รวมกว่า 150,000 บาท ซึ่งวันนี้เป็นรอบ 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม (Workshop) และคัด 5 ทีมสุดท้ายเพื่อแข่งขัน (Hack day) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จำนวน 3 วัน

 

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด การแข่งขัน "Moral Hackathon 2022"รอบ FINAL PITCHING & AWARD CEREMONY ในการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ร่วมออกแบบนวัตกรรม ปลุกพลังบวก เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นกำลังให้ผู้เข้าแข่งขัน และลุ้นไปพร้อมกัน ว่าทีมใดจะคว้าชัยชนะไปครอง วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : Thai PBS และ Moral Spaces

 


 เขียนข่าว-ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม