A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น. รศ.นพ.สุริเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ธรรม เข้าพบนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางสาวพรพรรณ กลิ่นเกษณ วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัด

 

เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของพิจิตร เนื่องจากจังหวัดเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านคุณธรรมในระยะเริ่มแรกของการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมของประเทศ

โดยคุณหมอเดว ได้เสนอแนวคิด Honey Bee Model รวมถึงการดำเนินงานต่อยอดจังหวัดพิจิตรด้วยกระบวนการครอบครัวพลังบวก ใช้ทุนชีวิต และดัชนีชี้วัดคุณธรรมในการส่งเสริมจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดพี่เลี้ยงจังหวัดคุณธรรมขยายผลในระยะต่อไป

 


ภาพถ่ายและเขียนข่าวโดย : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม