A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

จังหวัดคุณธรรมต้นฉบับจังหวัดต้นๆ ของการขับเคลือนคุณธรรมรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และคณะเข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 

พบว่าโครงงานคุณธรรมของโรงพยาบาลเป็น นวัตกรรมคุณธรรม แบบ R to R การพัฒนาจากงานประจำสู่การพัฒนาคน ทั้งโครงงานพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เช่น พี่เลี้ยงสอนน้อง โครงการน้ำดื่มเอื้ออาทร หรือ โครงงานนวัตกรรมรักษา ดูแลผู้ป่วย เช่น โครงการตู้สะพานบุญเพื่อผู้ป่วยวาระสุดท้าย โครงการรองเท้าแก้ว โครงการพี่หมอสอนน้องแปรงฟัน โครงการ เบบี้ล็อค โครงการดาวกระจายยุคใหม่ต้านภัยโควิด โครงการข้ามสีทันดร โครงการจูงมือน้องเดิน


รวมทั้งพบปะเครือข่ายทางสังคม ในจังหวัดพิจิตร อาทิ เครือข่ายเกษตรคุณธรรม คข.ธุรกิจคุณธรรม คข.อำเภอคุณธรรม คข.ชุมชนคุณธรรม คข.ศาสนา และเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ทำให้พบว่า จังหวัดพิจิตรมีการขับเคลื่อนงานคุณธรรมอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่องได้รับการส่งต่อ เรื่องราวความดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ที่เริ่มดำเนินการเป็นจังหวัดคุณธรรมนำร่อง 4 จังหวัดแรกของประเทศไทย และในครั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจกับคณะหมอ/พยาบาล บุคลากรในโรงพยาบาลบางมูลนาก และเครือข่ายทางสังคมที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันให้ช่วยกันเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม/ขยายผล /แชร์/โชว์เรื่องราวความดี ให้มีความยั่งยืน และมีแผนต่อยอดเชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่การสร้างธนาคารความดี กองทุนคุณธรรม และการขยายการสร้างคุณธรรมในแต่ละเครือข่าย

 


ภาพและข่าว: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)