A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และองค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ 3 ปี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 

เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน และรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน “3 ปีชาวอุดรธานี ได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และการนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ 6 เครือข่าย การจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วน “ตลาดนัดคุณธรรม” ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า 50 บูธ ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 800 คน

 

การจัดงานครั้งนี้ หน่วยงานองค์กรเครือข่าย 6 ภาคส่วนกว่า 100 หน่วยงาน ได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย 6 ภาคส่วน ประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมือง MICE SMART & MORAL CITY นำโดย นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ โดย รองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้ มีกิจกรรมสำคัญอาทิ การมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 19 คน และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน 15 หน่วยงาน และการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 43 หน่วยงาน และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่อง และกล่าวปิดงาน

 


ภาพและข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ