A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ เยาวชนพลเมืองสร้างชาติ “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี” ในงานแถลงผลงานวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 9 จัดโดย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (รอง ผบ.สปท.) เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาทางทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
.
ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การปลูกฝังคุณธรรมจนกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดี จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการลงมือทำจนกลายเป็นกิจวัตร (วิถีชีวิต) ทั้งนี้ เน้นย้ำเรื่องสถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรม 6 ภูมิภาค และทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ภายใต้แบบสำรวจต้นทุนชีวิต 5 ด้าน คือ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

 

Exit