A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/23-04-65 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

ศูนย์คุณธรรม จัดเวทีเสวนาวิชาการ “ศาสตร์พระราชา” นวัตกรรมคู่คุณธรรม สู่การใช้ชีวิตแบบยั่งยืน ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”


.
วันที่ 22 เมษายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม จัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” นวัตกรรมคู่คุณธรรม สู่การใช้ชีวิตแบบยั่งยืนงาน เนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand
.
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมได้ดำเนินการทำภารกิจที่สำคัญคือโครงการตามรอยพระราชา ด้วยการผนึกกำลังคนดีร่วมเป็นหนึ่งในโครงการที่ถือว่าเป็นหัวใจแห่งคุณธรรม และตอบโจทย์หลายอย่างของชาติบ้านเมืองไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยแต่จะต้องตอบโจทย์ทั้งโลกได้ นั่นคือโครงการตามรอยพระราชาที่ได้คัดสรรมา 9 เส้นทาง 81 แหล่งการเรียนรู้ นำไปสู่เส้นทางตามรอยพระราชา ด้วยการลงพื้นที่เรียนรู้ศึกษาศาสตร์พระราชา ลงมือทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ และต่อยอด พร้อมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาคุณธรรม และนำเอาเรื่องของคุณธรรมนั้นมาแปรรูปเป็นรูปธรรม ด้วยการถอดรหัสกลุ่มพฤติกรรมของมนุษย์ออกมาและพัฒนาเครื่องมือและสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู กับกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร รับราชการ/พนักงานราชการ พนักงานเอกชน รัฐวิสาหากิจ รับจ้างทั่วไป และธุรกิจส่วนตัว/อิสระ และได้เชิญชวนให้ทุกคนเริ่มต้นการทำความดีด้วยตัวเอง ด้วยการนำเอาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ แล้วเดินหน้าถอดรหัสให้กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ที่ตรงกับพระราชดำรัสตั้งต้นเลยว่า การทำดี นั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้ตัว เพื่อเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อในโครงการในพระราชดำริ รวมพลัง และร่วมแรงร่วมใจ เพราะคุณธรรม คุณทำได้ คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีจะมีพื้นที่ในสังคม
.
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย กล่าวถึง โครงการตามรอยพระราชาทที่ได้ดำเนินการด้วยการเชื่อมโยงแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายระดับสากลที่ยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้ในมิติของวิถีชีวิตใหม่ New Normal เท่ากับ New Moral ความหมายคือ วิถีชีวิตจากนี้ไปจะยั่งยืนได้จะต้องขับเคลื่อนควบคู่ไปกับคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมโยงเข้ากับโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำไว้กว่า 4,800 โครงการ โดยเริ่มต้นด้วยการนำคุณครูลงพื้นที่ และพยายามให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงวางไว้ให้กับประเทศไทย เพื่อที่จะให้คุณครูสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้กับสถาบันการศึกษาต่อไปได้ และได้นำกิจกรรมถอดบทเรียนผ่าน บอร์ดเกม เป็นกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการจำลองเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเป็นนวัตกรได้ โดยนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่และให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมเล่นกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องราวของประเด็นปัญหา และประเด็นแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการค้นหานวัตกรรมที่เชื่อมโยงไปสู่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ที่ทำให้เข้าใจกระบวนการศาสตร์พระราชา ว่านวัตกรรมของพระองค์ท่านมีหลักคิดอย่างไร และทำให้สามารถเห็นถึงวิธีการ แนวคิด ที่เราสามารถทำตามรอยพระราชาได้
.
ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า นอกเหนือจากโครงการนี้ ศูนย์คุณธรรมยังมีการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมคุณธรรม ซึ่งในการขับเคลื่อนความดี จำเป็นจะต้องมีข้อมูลนำเข้าที่ เรียกว่า ศูนย์วิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย อย่างเช่น ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ทุนชีวิต ระบบนิเวศคุณธรรม เพื่อที่จะทำให้คนที่กำลังขับเคลื่อนเกิดการเรียนรู้และวางแผน วางยุทธศาสตร์ได้ รวมถึงการนำหลักการทำงานแบบ Honey Bee Model ก็คือผึ้งจะไม่ตอมขยะ ผึ้งจะตอมเกสรดอกไม้ และผึ้งจะตอมแต่สิ่งดี ๆ เสมือนเป็นการเอาสิ่งดี ๆ อีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งนั่นเอง
.


ภาพและข่าว: กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย


{gallery}/News-PR-2565/23-04-65{/gallery}