A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ และนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประเภท “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น”

ในพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา นายกิตติพันธ์ ใจดี ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้อง G5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
.
สำหรับ พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดย กรมศาสนา ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในปีนี้มี จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 5 จังหวัด อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 70 อำเภอ องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 84 องค์กร และชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 76 ชุมชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 235 แห่ง


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


 

Exit